lỗi của iphone

  • Không kích hoạt được iPhone lock
    Không kích hoạt được iPhone lock
    09/05/2022

    Không kích hoạt được iPhone lock – Nếu như tình trạng trên chưa được khắc phục, hãy thử lắp sim ghép sang một thiết bị iPhone Lock khác. Nếu iPhone Lock đó nhận được sim thì có nghĩa là lỗi nằm ở điện thoại. Còn nếu thiết bị iPhone Lock khác cũng không nhận sim ghép thì sim ghép của bạn đã bị lỗi.