điện thoại không nhận sim

  • SIM bị lỗi không xác định
    SIM bị lỗi không xác định
    26/03/2022

    SIM bị lỗi không xác định – Thử đặt thẻ SIM của người khác vào khay SIM và lắp vào iPhone của bạn. Nếu lỗi Không nhận SIM không hết, chúng ta đã xác định được lỗi nằm ở thẻ SIM của bạn. Bạn có thể đến các đại lý dịch vụ viễn thông, nhà mạng bạn đang sử dụng thẻ SIM để làm lại thẻ SIM khác.