HD Update ICCID cho Tất Cả Các Loại Sim Ghép Fix Full iPhone Lock
Link Hướng dẫn:
Hướng Dẫn Sim iOne
+ 1. Chọn Edit ICCID
+ 2. Nhập mã ICCID ( Lấy tại web: )
+ 3. Chọn dòng 7: 3G/4G ICCID Mode bấm gửi và chờ thành quả.
Hướng Dẫn sim Heicard.
+ 1. Select Unlock Mode – ICCID AT&T Only SIM
+ 2. Nhập mã ICCID Bấm gửi và chờ nhận thành quả.
Hướng Dẫn Sim ProNew
+ ào điện thoại soạn: * Gọi đợi 10s đến khi lên thông báo nhập ICCID bấm gửi. Bảng thông báo đen lần 2 hiện lên để trống và bấm gửi. Chờ iPhone kích hoạt lại bình thường.
+ 2. Vào điện thoại soạn lại: * rồi Gọi. Chờ thông báo hiện lên nhập mã tương ứng bên dưới.
– Viet:
– Vina:
– Mobi:
– Gmobi:
– Vietnammobi:
Chúc anh em thành thông.
Link Mua Sim:
#SimGhep #ICCID #SimGhepThanThanh

hướng dẫn, huong dan, update icid, iccid, update iccid, ghép sim, iphone, fix full, auto, sim ghép, sim ghép thần thánh, ione 7, heicard, iphone lock, pro new, fix full lỗi, fix full lỗi iphone lock, full lỗi iphone, huong dan fix full lỗi iphone lock bằng iccid, iccid thần thánh, iccid fix full

sim ghép