thay sim khác vào

  • Thay sim khác vào iPhone lock
    Thay sim khác vào iPhone lock
    11/04/2022

    Thay sim khác vào iPhone lock – Mẹo nhỏ cho các bạn đang sử dụng Heicard 7.4 thay đổi sim không phải kích hoạt chọn nhà mạng. Việc thay đổi sim sử dụng sẽ bị bắt kích hoạt lại hoặc chọn nhà mạng lại khi thay đổi sim khác là điều khó khăn đối với các máy iPhone lock đang sử dụng sim ghép cho dù máy đã jailbreak fix full lỗi. Với chức năng Lock Carrier của Heicard All In One 7.4 sẽ có thể giúp cho những máy lock sử dụng sim ghép thay đổi các loại sim nhà mạng một cách dễ dàng mà không phải bị bắt chọn nhà mạng hay kích hoạt lại …