phục tài khoản

  • Facebook bị lỗi 2021
    Facebook bị lỗi 2021
    10/03/2022

    Facebook bị lỗi 2021 – Nhập sai username hay sai mật khẩu đăng nhập Facebook là nguyên nhân cơ bản nhất khiến bạn không thể đăng nhập được vào tài khoản Facebook trên iPhone. Do vậy, khi bạn nhận được thông báo lỗi như " Incorrect Password " hoặc " Wrong credentials " thì các bạn cần đảm bảo mình đã gõ đúng mật khẩu và tên đăng nhập tài khoản Facebook nhé. Bạn hãy thử đăng nhập cả ứng dụng Facebook trên điện thoại và Facebook trên trình duyệt web rồi kiểm tra một số yếu tố sau: