nâng cấp sim

  • Cách kích hoạt iPhone 5s lock nhất
    Cách kích hoạt iPhone 5s lock nhất
    05/05/2022

    Cách kích hoạt iPhone 5s lock nhất – Trong trường hợp mua iPhone 5, 5s Lock nhật giá rẻ chưa active thì để có thể active iPhone 5, 5s lock này thì các bạn sẽ cần đến một chiếc sim nhà mạng khóa máy. Các bạn sử dụng sim này và thực hiện bằng cách cho Sim nhà mạng khóa vào và sau đó tiến hành các thao tác active như thông thường nhưng cách làm này thì iPhone Lock của bạn sẽ không có sóng. Vì vậy việc các bạn cần phải làm là mở khóa cho iPhone 5, 5s Lock Nhật giá rẻ.