khay sim ở

  • Khay sim iPhone 7 ở đâu
    Khay sim iPhone 7 ở đâu
    19/04/2022

    Khay sim iPhone 7 ở đâu – Lấy thẻ SIM cũ ra, đặt thẻ SIM mới vào khay. Để thẻ SIM được nhận dạng, bạn chỉ có thể đặt SIM mới vào khay theo một chiều. Nếu không chắc chắn, bạn chỉ cần lắp vào theo hướng tương tự như chiếc thẻ SIM ban đầu, với bề mặt tiếp xúc màu vàng hướng xuống.