iphone 11 quốc tế mỹ zin all đẹp 99

  • IPhone 11 Quốc Tế Mỹ
    IPhone 11 Quốc Tế Mỹ
    20/04/2022

    IPhone 11 Quốc Tế Mỹ – Ngoài iPhone phiên bản Mỹ, Việt Nam, Singapore, Nhật, bạn cũng có thể tham khảo iPhone phiên bản Hongkong, Hàn Quốc hay Đài Loan. Tuy nhiên, so với 4 phiên bản Mỹ, Việt Nam, Nhật, Singapore thì 3 phiên bản này được đánh giá không tốt bằng.