gói cước internet

  • Kiểm tra nhà mạng internet đang dùng
    Kiểm tra nhà mạng internet đang dùng
    21/04/2022

    Kiểm tra nhà mạng internet đang dùng – Ngoài những cách kiểm tra gói cước Internet cho từng nhà mạng FPT, VNPT, Viettel đang dùng như trên, chúng ta còn có một cách kiểm tra chung cho tất cả nhà mạng này bằng cách sử dụng SpeedTest. Công cụ test mạng này hoàn toàn miễn phí và cho kết quả khá chính xác về thông tin gói cước Internet cũng như tốc độ mạng mà nhà cung cấp mạng cam kết có đúng với tốc độ thực tế hay không. Các bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn Kiểm tra tốc độ mạng Internet FPT, VNPT, Viettel không cần phần mềm để biết cách thực hiện chi tiết.