esim trên iphone

  • Cài eSIM cho iPhone X
    Cài eSIM cho iPhone X
    30/04/2022

    Cài eSIM cho iPhone X – Như trước đây chúng mình đã đề cập, hiện eSIM tại Việt Nam chỉ hỗ trợ được cho iPhone, cụ thể là ba mẫu iPhone Xr, Xs và Xs Max. Hệ điều hành yêu cầu để sử dụng là từ iOS 12.1 trở lên và cần lưu ý rằng iPhone Lock chưa hỗ trợ được cho eSIM (ít nhất là ở hiện tại)