vào được facebook

  • Nhập đúng mật khẩu nhưng không vào được Facebook
    Nhập đúng mật khẩu nhưng không vào được Facebook
    05/04/2022

    Nhập đúng mật khẩu nhưng không vào được Facebook – @Phương Tiền: dạ những thiết bị đã từng đăng nhập thì dùng bình thường, còn thiết bị mới đăng nhập lần đầu thì xác nhận danh tính đúng nhưng vẫn ko cho đăng nhập ạ. hôm qua đến giờ đều ko vào được.