trên máy tính

  • Cách kích hoạt iTunes trên máy tính
    Cách kích hoạt iTunes trên máy tính
    13/03/2022

    Cách kích hoạt iTunes trên máy tính – Có thể nói iTunes là một phần mềm không thể thiếu của iPhone. Phần mềm này hoạt động trên máy tính, được dùng để kết nối iPhone của bạn với máy tính. Trên phần mềm iTunes này, bạn có thể thực hiện các thao tác như: kích hoạt, sao lưu, backup dữ liệu, đồng bộ hóa danh bạ,… và những ứng dụng giữa iPhone với máy tính.