tốc độ làm mới 120 hz

  • Cách Active iPhone 13 Pro Max
    Cách Active iPhone 13 Pro Max
    12/04/2022

    Cách Active iPhone 13 Pro Max – Tuy nhiên, với năm nay, người mua iPhone 13 chính hãng có thể sẽ được yêu cầu kích hoạt máy tại cửa hàng, nhằm hạn chế việc bán lại với giá cao trên thị trường chợ đen. Các máy iPhone 13 sẽ được mở hộp và kích hoạt bảo hành trước khi giao cho khách hàng.