thử lại sau

  • IPhone không khả dụng thử lại sau 15 phút
    IPhone không khả dụng thử lại sau 15 phút
    14/04/2022

    IPhone không khả dụng thử lại sau 15 phút – IPhone bị khóa yêu cầu mật mã hoặc Touch ID để nhập và truy cập thiết bị như một biện pháp bảo mật. Sau khi nhập sai mật mã của iPhone năm lần liên tiếp, iPhone sẽ tự động vô hiệu hóa chính nó trong 1 phút, đưa ra thông báo lỗi iPhone bị vô hiệu hóa trên màn hình. Và các tiêu chí này tuân theo các trường hợp khác nhau, chẳng hạn như 5 lần nhập mật mã không chính xác liên tiếp, iPhone bị vô hiệu hóa, hãy thử lại sau 1 phút và 7 lần 5 phút, 8 lần 15 phút, 9 lần 60 phút và cuối cùng là 10 lần bạn sẽ phải kết nối với iTunes hoặc iPhone tự xóa sạch tất cả dữ liệu nếu chế độ tự hủy được bật.