tại sao không nạp được thẻ điện thoại viettel

 • Lỗi không nạp được thẻ Viettel trên iPhone
  Lỗi không nạp được thẻ Viettel trên iPhone
  30/03/2022

  Lỗi không nạp được thẻ Viettel trên iPhone – Khách hàng nạp thẻ đã nhập đúng số. Nhưng hệ thống vẫn báo là nạp thẻ không thành công. Nguyên nhân lớn nhất không nạp được thẻ điện. Có thể là do thẻ nạp này đã được nạp trước đó rồi mà khách hàng không biết. Vậy nên nếu như bạn nhập chính xác 2 đến 3 lần …

 • Lỗi không xác định khi nạp the Viettel
  Lỗi không xác định khi nạp the Viettel
  26/03/2022

  Lỗi không xác định khi nạp the Viettel – Trên đây là hai nguyên nhân chủ yếu lý giải tại sao không nạp được thẻ Viettel vào tài khoản điện thoại, người dùng nạp thẻ sai quá 5 lần sẽ dẫn đến tình trạng khóa tài khoản. Để cứu cánh cho khách hàng trong những trường hợp như vậy, My Viettel đã mang đến giải pháp được tích hợp thông minh trên Ứng dụng My Viettel đó là xóa lỗi nạp thẻ cho khách hàng.

 • Nạp thẻ bị lỗi không xác định
  Nạp thẻ bị lỗi không xác định
  04/03/2022

  Nạp thẻ bị lỗi không xác định – Trên đây là hai nguyên nhân chủ yếu lý giải tại sao không nạp được thẻ Viettel vào tài khoản điện thoại, người dùng nạp thẻ sai quá 5 lần sẽ dẫn đến tình trạng khóa tài khoản. Để cứu cánh cho khách hàng trong những trường hợp như vậy, My Viettel đã mang đến giải pháp được tích hợp thông minh trên Ứng dụng My Viettel đó là xóa lỗi nạp thẻ cho khách hàng.