số điện thoại khi gọi

  • Hiển thị nhà mạng khi gọi điện thoại
    Hiển thị nhà mạng khi gọi điện thoại
    11/04/2022

    Hiển thị nhà mạng khi gọi điện thoại – Như tiêu đề, mình muốn dùng 2 đt 2 sim của 2 nhà mạng khác nhau để gọi cho đỡ tốn $ cơ bản là mình lại không nhớ được đầu số nào của nhà mạng nào, vậy nên có tweak hay cách nào giúp hiển thị thông tin nhà mạng (vina, viettel, mobi. của người gọi đến hoặc tìm trong danh bạ cũng biết số đó là của nhà mạng nào không ae ? Máy mình đang ở ios 9 đã jb.