sim iphone xs max 64gb

  • Iphone xs max 64gb (2 sim vật lý)
    Iphone xs max 64gb (2 sim vật lý)
    30/03/2022

    Iphone xs max 64gb (2 sim vật lý) – Như vậy, anh em muốn sử dụng iPhone 2 SIM ở Việt Nam thì nên mua phiên bản iPhone XS Max hoặc iPhone XR. Trong khi iPhone XS sẽ không có lựa chọn 2 SIM vật lý. Nếu bạn ở khu vực đang sử dụng eSIM hoặc sau này nhà mạng Việt Nam hỗ trợ thì mới có thể sử dụng được iPhone XS.