sim ghép pro new v1

  • Sim ghép 11 Pro Max
    Sim ghép 11 Pro Max
    01/03/2022

    Sim ghép 11 Pro Max – Hiện tại Tấn Đào Mobile đã có sim ghép cho iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max hỗ trợ iOS 13, iOS 13.1, iOS 12.4.1. Sim ghép cho iPhone mới khá ổn định đạt gần 90% so với máy quốc tế …