nhanh chóng bằng

 • Kích hoạt iPhone bằng Jailbreak
  Kích hoạt iPhone bằng Jailbreak
  02/04/2022

  Kích hoạt iPhone bằng Jailbreak – Việc kích hoạt bằng sim ghép + ICCID có vẻ như đơn giản và dễ dàng hơn nhưng như ở đầu bài viết đã đề cập. Các thiết bị muốn Acitve bằng ICCID đều phải cập nhật lên iOS cao nhất hoặc phải Fake iOS (đối với các thiết bị iPhone cũ) rất tốn thời gian. Đây là tweak rất hữu ích đối với những người ở cộng đồng jailbreak, nhất là những người sử dụng iPhone Lock mà không muốn cập nhật lên iOS cao nhất để tiếp tục jailbreak thiết bị.

 • Kích hoạt iPhone bằng iPhone khác
  Kích hoạt iPhone bằng iPhone khác
  31/03/2022

  Kích hoạt iPhone bằng iPhone khác – Khi chủ sở hữu ban đầu của điện thoại đã thiết lập Tìm iPhone của tôi trên thiết bị, ID Apple đã được sử dụng được lưu trữ trên máy chủ kích hoạt của Apple cùng với thông tin về điện thoại đó. Các máy chủ kích hoạt này sẽ chỉ kích hoạt lại điện thoại nếu Apple ID ban đầu được sử dụng. Không có ID Apple là lý do bạn bị chặn kích hoạt hoặc thậm chí sử dụng điện thoại. Điều đó giúp ngăn chặn hành vi trộm cắp: tại sao lại bận tâm trộm cắp điện thoại không hoạt động? Mặt khác, nó không giúp bạn nếu bạn mua điện thoại hợp pháp.