lỗi iphone sim không có dịch vụ

  • Sim không có dịch vụ trên iPhone
    Sim không có dịch vụ trên iPhone
    25/04/2022

    Sim không có dịch vụ trên iPhone – Khi iPhone của bạn thông báo lỗi Không có dịch vụ và bị mắc kẹt mạng di động, nó đang gặp sự cố khi kết nối với mạng nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Vì không có Dịch vụ Di động trên iPhone của bạn, bạn sẽ không thể nhận cuộc gọi điện thoại, gửi tin nhắn hoặc kết nối internet bằng Mạng Di động.