lỗi 101 trên samsung

  • Tại sao không kiểm tra được *101# trên samsung
    Tại sao không kiểm tra được *101# trên samsung
    11/03/2022

    Tại sao không kiểm tra được *101# trên samsung – Khi bạn kiểm tra tài khoản của mình không được và người khác cũng vậy thì có thể mạng Viettel bị lỗi. Hãy gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng của Viettel để được kiểm tra xem có phải lỗi từ hệ thống không. Thông thường Viettel khi nhận được thông tin sẽ sửa lỗi rất nhanh chóng, nên bạn hãy chờ đợi.