lắp sim vào iphone

  • Cách tháo SIM iPhone 12 Pro Max
    Cách tháo SIM iPhone 12 Pro Max
    29/03/2022

    Cách tháo SIM iPhone 12 Pro Max – Khay SIM nằm ở phía bên trái của iPhone trên gia đình iPhone 12: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Hầu hết các iPhone cũ, từ iPhone 4 đến iPhone 11 Pro Max, đều có khay SIM ở bên phải. Trong khi iPhone đời đầu, iPhone 3G và iPhone 3GS đều có khay ở trên cùng.