là chế độ

  • Lock la gì trong máy tính
    Lock la gì trong máy tính
    17/02/2022

    Lock la gì trong máy tính – Shutdown là gì? Shutdown là chế độ tắt máy tính hoàn toàn, có nghĩa là mọi hoạt động trên máy tính sẽ ngừng hoạt động. Điều này đồng nghĩa rằng máy tính sẽ không còn tiêu tốn điện năng. Tuy nhiên, khi khởi động lại máy tính thì chế độ Shutdown sẽ tốn nhiều điện năng hơn so với 2 chế độ Hibernate và Sleep. Nhìn chung, Shutdown là một chế độ luôn phải có trên máy tính.