không nạp được thẻ điện thoại

  • Mã thẻ cào Viettel bị lỗi
    Mã thẻ cào Viettel bị lỗi
    21/03/2022

    Mã thẻ cào Viettel bị lỗi – Điều kiện để khôi phục mã thẻ cào Viettel là mã thẻ chưa được nạp, còn thời gian sử dụng và khách hàng phải cung cấp được thẻ cào đã bị mất số. Cước phí đổi thẻ cào Viettel bị mất số, mờ số là hoàn toàn miễn phí.