không kích hoạt được

  • IPhone 6g không kích hoạt được
    IPhone 6g không kích hoạt được
    11/03/2022

    IPhone 6g không kích hoạt được – Đôi khi khi iPhone 6s hoặc iPhone 6s Plus của bạn gặp sự cố kích hoạt, tùy chọn tốt nhất là đặt lại nhà máy Apple iPhone 6s và iPhone 6s Plus. Một lý do tuyệt vời khác để nhà máy thiết lập lại iPhone 6s và iPhone 6s Plus là để có một khởi đầu mới trên điện thoại thông minh. Điều quan trọng cần lưu ý là trước khi bạn đến nhà máy đặt lại iPhone 6s hoặc iPhone 6s Plus, bạn nên sao lưu tất cả các tệp và thông tin để ngăn chặn mọi dữ liệu bị mất. Cách tốt nhất để bạn có thể sao lưu dữ liệu trên iPhone 6s và iPhone 6s Plus là truy cập Cài đặt> Chung> Lưu trữ & iCloud> Quản lý lưu trữ> Sao lưu. Đối với phần còn lại của tệp, bạn có thể sử dụng …