jailbreak iphone bằng 3utools

  • Unlock iPhone bằng 3uTools
    Unlock iPhone bằng 3uTools
    26/04/2022

    Unlock iPhone bằng 3uTools – Làm sao để loại bỏ TouchID và mật khẩu mở máy trên iPhone với công cụ 3uTools? Thông thường bạn cần phải nhập đúng mật khẩu thì mới có thể sử dụng được iPhone. Nhưng nếu chẳng may bạn quên mã mở khoá thì phải làm sao? Rất đơn giản chỉ với 3uTools có thể giúp bạn gỡ bỏ chúng. Các bước tiến hành: Step 1. Mở ứng dụng "3uTools" và kết nối với thiết bị của bạn với máy tính/laptop. Nếu bạn không mở khoá thiết bị, máy sẽ không thể kết nối với 3uTools trên máy tính/laptop được …