ipad thông qua công cụ 3utools đơn giản và

  • Restore iPhone bằng 3uTools không mất dữ liệu
    Restore iPhone bằng 3uTools không mất dữ liệu
    02/04/2022

    Restore iPhone bằng 3uTools không mất dữ liệu – Mặc dù Apple cũng tích hợp hệ thống sao lưu iCloud dành riêng cho thiết bị iOS của tôi, tuy nhiên hệ thống này cũng đều có một số mặt hạn chế. Cụ thể nếu người tiêu dùng mới làm quen với những dịch vụ iCloud sẽ gặp phải một số khó khăn khi tiến hành những tác vụ quan trọng như sao lưu và khôi phục dữ liệu của tôi. 3uTools là lựa chọn thay thế tác dụng và tối ưu hóa những bước sao lưu và khôi phục dữ liệu.