fake ios để tải app

  • Fake iOS de tải app
    Fake iOS de tải app
    22/04/2022

    Fake iOS de tải app – BƯỚC 3: GHÉP SIM VỚI ICCID THẦN THÁNH CÒN SỐNG Bước này thì đơn giản rồi. Anh em kiểm tra nếu iccid trên sim ghép còn sống thì ta bấm tiếp tục, kết nối wifi vào trong thôi. Anh em chờ cho Facetime và iMessage được kích hoạt thành công luôn nhen.