điện thoại không

  • Thẻ SIM không được hỗ trợ Samsung
    Thẻ SIM không được hỗ trợ Samsung
    27/04/2022

    Thẻ SIM không được hỗ trợ Samsung – Nếu điện thoại hoặc tin nhắn văn bản đột nhiên ngừng hoạt động và không có dữ liệu di động, thì đó có thể là do thẻ SIM. Thông thường, khi bạn thay đổi điện thoại, sự cố có thể xảy ra do thẻ SIM được lắp không đúng cách. Tìm hiểu thêm về cách kiểm tra thẻ SIM dưới đây.