của iphone 11 có

  • IPhone 11 2 SIM vật lý của nước nào
    IPhone 11 2 SIM vật lý của nước nào
    21/02/2022

    IPhone 11 2 SIM vật lý của nước nào – Dòng iPhone 11 2 sóng có hai phiên bản gồm iPhone 11 2 SIM vật lý và 1 SIM vật lý + eSIM để người dùng lựa chọn. Vậy để đưa ra quyết định iPhone 11 review nên dùng phiên bản nào, hãy cùng tìm hiểu về iPhone 11, iPhone 11 Pro Max 1 SIM và 2 SIM khác như thế nào.