của bạn với

  • IPhone X không kích hoạt được
    IPhone X không kích hoạt được
    18/02/2022

    IPhone X không kích hoạt được – Khởi động lại Khởi động lại nhanh chóng iPhone X có thể là một cách dễ dàng và đơn giản để khắc phục lỗi xuất hiện. Khởi động lại iPhone X của bạn không đảm bảo rằng các sự cố kích hoạt của bạn trên iPhone X sẽ được khắc phục, nhưng đó là một nơi tốt để bắt đầu. Tất cả những gì bạn cần làm là tắt Apple iPhone X và sau đó bật lại để xem sự cố kích hoạt của bạn đã được khắc phục chưa. Khôi phục Đôi khi khi Apple iPhone X của bạn gặp sự cố kích hoạt, tùy chọn tốt nhất là đặt lại nhà máy cho iPhone X của Apple. Một lý do tuyệt vời khác để nhà máy đặt lại iPhone X là để có một khởi đầu mới trên điện thoại thông minh …