có dùng được esim không

 • IPhone X có dùng được eSIM không
  IPhone X có dùng được eSIM không
  22/04/2022

  IPhone X có dùng được eSIM không – Nếu không dùng được 5G, thì người dùng iPhone X vẫn có thể quay lại với mạng 4G vốn vẫn mang lại tốc độ truy cập internet ấn tượng. Apple vẫn chế tạo iPhone X với hai khe SIM, cho phép người dùng có thể sử dụng cùng lúc hai sim thay vì một trên iPhone X. Yếu tố này sẽ giúp người dùng có thể thiết lập hai số điện thoại riêng cho nhu cầu công việc.

 • IPhone X có eSIM ko
  IPhone X có eSIM ko
  12/04/2022

  IPhone X có eSIM ko – Nếu không dùng được 5G, thì người dùng iPhone X vẫn có thể quay lại với mạng 4G vốn vẫn mang lại tốc độ truy cập internet ấn tượng. Apple vẫn chế tạo iPhone X với hai khe SIM, cho phép người dùng có thể sử dụng cùng lúc hai sim thay vì một trên iPhone X. Yếu tố này sẽ giúp người dùng có thể thiết lập hai số điện thoại riêng cho nhu cầu công việc.