cài đặt trung tâm tin nhắn vinaphone trên android

  • Thay đổi trung tâm tin nhắn trên Android
    Thay đổi trung tâm tin nhắn trên Android
    22/02/2022

    Thay đổi trung tâm tin nhắn trên Android – Bạn có thể tìm và thay đổi các tùy chọn cài đặt từ màn hình bất kỳ trên điện thoại thông qua trình đơn Cài đặt nhanh. Để tiện thao tác, bạn có thể thêm hoặc chuyển các tùy chọn cài đặt thường xuyên thay đổi vào trình đơn này.