cách tháo lắp sim

  • Cách lắp 2 SIM iPhone 11 Pro
    Cách lắp 2 SIM iPhone 11 Pro
    19/02/2022

    Cách lắp 2 SIM iPhone 11 Pro – Apple đã trang bị cho iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 2 SIM trên máy bao gồm 1 SIM vật lý và 1 ESIM. Hệ thống SIM này phổ biến với hầu hết iPhone quốc tế trên thế giới ngoại trừ một số thị trường như Trung Quốc, Hồng Kong. Bởi vì tại đây, iPhone 11 có thể lắp và sử dụng được cả 2 SIM vật lý như những điện thoại Android thông thường.