cách kích hoạt iphone bằng itunes

  • Cách kích hoạt iPhone bằng iTunes
    Cách kích hoạt iPhone bằng iTunes
    03/05/2022

    Cách kích hoạt iPhone bằng iTunes – Nếu bạn đã bật Tìm iPhone, Khóa kích hoạt được bật. Bạn cần tắt Khóa kích hoạt trước khi chủ sở hữu mới có thể kích hoạt iPhone cho tài khoản của chính họ. Để biết thông tin về cách tắt Khóa kích hoạt, hãy xem Xóa thiết bị khỏi Tìm iPhone trên iCloud.com trong Hướng dẫn sử dụng iCloud hoặc bài viết Hỗ trợ của Apple Khóa kích hoạt cho iPhone, iPad và iPod touch.