cách khóa facebook

  • Lock la gì trên Facebook
    Lock la gì trên Facebook
    09/03/2022

    Lock la gì trên Facebook – Mọi người khi sử dụng mạng xã hội facebook thường nói với nhau những câu theo kiểu: Hôm nay tớ block fb anh A rồi, mình vừa bị Hân block fb rồi các bạn ạ,… Có lẽ đây là câu chuyện muôn thủa của một số người dùng facebook chia sẻ. Cụm từ này và add có lẽ còn xuất hiện vô số lần khi chúng ta trao đổi với nhau trên facebook. Nếu bạn sẽ không biết ý nghĩa của add là gì hay block fb là gì thì bạn sẽ không thể sử dụng nó đúng cách cũng như không hiểu được nội dung của câu nói này là gì.