cách cài đặt và sử dụng

  • Cài đặt sim trên iPhone
    Cài đặt sim trên iPhone
    23/03/2022

    Cài đặt sim trên iPhone – Người dùng thường sẽ sử dụng một SIM chính cho việc liên lạc gọi điện, nhắn tin và một SIM phụ cho việc sử dụng data. Việc cài đặt sử dụng hai SIM cùng một lúc không hề khó. Nếu bạn chưa biết cài đặt và sử dụng hai SIM trên chiếc iPhone 12 mini của mình thì có thể tham khảo các bước cài đặt dưới đây: