bộ chuyển đổi thẻ sim

  • Bộ chuyển đổi 2 SIM cho iPhone 7 Plus
    Bộ chuyển đổi 2 SIM cho iPhone 7 Plus
    02/03/2022

    Bộ chuyển đổi 2 SIM cho iPhone 7 Plus – Sản phẩm sử dụng 2 SIM cho iPhone Với Piece thế hệ thứ 3, người dùng có thể sử dụng 2 SIM cho iPhone. Tuy nhiên, sim phụ không thể vào mạng cũng như sử dụng Facetime.