bị khóa sim như

  • Dấu hiệu sim bị hỏng
    Dấu hiệu sim bị hỏng
    08/05/2022

    Dấu hiệu sim bị hỏng – Hãy thử gắn SIM vào các điện thoại khác để kiểm tra lại, nếu SIM không hoạt động là SIM của bạn đã hư, hãy ra nhà mạng để làm lại SIM. Nếu SIM hoạt động trên điện thoại khác mà vẫn không nhận SIM trên điện thoại của bạn thì chứng tỏ điện thoại của bạn có vấn đề, cần được sửa chữa.