best iphone unlock

  • Phần mềm unlock iPhone
    Phần mềm unlock iPhone
    03/05/2022

    Phần mềm unlock iPhone – Đặt mật khẩu cho iPhone giúp bạn bảo vệ quyền riêng tư. Nhưng vì 1 số lý do, bạn đã quên mất mật khẩu thiết bị. Làm thế nào để mở khóa iPhone? Hãy để iPhone Unlocker app giúp bạn bằng cách gỡ bỏ mã khóa trên màn hình Lock Screen cho dù bạn đang sử dụng kiểu khóa 4 số, 6 số, bằng TouchID hay FaceID. Nhưng hãy nhớ, khi gỡ bỏ mã khóa trên Lock Screen, toàn bộ dữ liệu và thiết lập cũ trên iPhone cũng bị xóa.