bạn đã đăng nhập quá nhiều khi bạn

  • Lỗi không xác định khi đổi mật khẩu Facebook
    Lỗi không xác định khi đổi mật khẩu Facebook
    28/03/2022

    Lỗi không xác định khi đổi mật khẩu Facebook – Ai đó đã tấn công và xâm nhập tài khoản của bạn, khiến bạn không đăng nhập được Facebook, họ thay đổi chi tiết đăng nhập và hiện đang vận hành nó dưới tên của bạn. Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của bạn đã trở thành sự thật, nhưng cũng có nhiều cách để khắc phục điều này. Bạn hãy nhờ một trong những người bạn trên Facebook kiểm tra xem có bất kỳ hoạt động nào trong tài khoản của bạn sau lần đăng nhập cuối cùng hay không? Kiểm tra sự thay đổi trong chi tiết hồ sơ, yêu cầu kết bạn đến những người không xác định, các tin nhắn bạn không nhớ là đã gửi và những bài đăng mà bạn sẽ không bao giờ nghĩ là sẽ được đăng lên.