Sim ghép ATT và Tmobile iPhone 7Plus Lock Mỹ chip Intel.
Hiện tại Ghép TMSI + ICCID không thể hỗ trợ cho chip Intel.
Nên các muốn ghép đc cho 2 mã này bắt buộc phải ghép thủ công.Chọn mạng tiếp theo Chọn dòng 4. hoặc 6. tiếp theo Xóa Trắng máy ( dòng 2) hoặc Restore máy.
1-3 lần có thể lâu hoặc mau hơn sẽ lên Sóng.
Nếu số model là A1778 hoặc A1784 – thì đầy là iPhone 7 của nhà mạng AT&T hoặc T-Mobile sử dụng modem Intel. Nếu số model là A1660 hoặc A1661 – đây là phiên bản của nhà mạng Sprint hoặc Verizon sử dụng model Qualcomm.
#HackSim9Mode #HackSim #Heicard
—-
« Sim ghép Uy Tín Tốt »