Nhận ghép sim fix hết các lỗi, dùng ổn định (có nhận ghép online). Liên hệ:
– Nhóm hỗ trợ ghép sim:
– Group hỗ trợ ghép sim, kiểm tra nhà mạng và unlock:
– Pro new cao cấp tự ghép và tự động kích sóng khi mất:
+ Link đặt hàng:
– Cách dùng: yêu cầu ios Cân nhắc kĩ trước khi làm vì có thể báo sim ko hỗ trợ
B1. Vào gọi điện: Bấm * rồi gọi. Chờ 1 phút hiện bảng và nhập
ICCID:
B2. Chờ máy vào màn hình chính. Vào gọi điện: Bấm * rồi gọi. Chờ 1 phút hiện bảng và nhập:
– Viet: (bảng2 ko nhập và gửi)
– Vina: (bảng2 ko nhập và gửi)
– Mobifone: (bảng2 ko nhập và gửi)
– Vietnam mobile: (bảng2 ko nhập và gửi)
– Hoặc thử lại mã nếu 3G miss cuộc gọi:
– Viet: (bảng2 ko nhập và gửi)
– Vina: (bảng2 ko nhập và gửi)
– Mobifone: (bảng2 ko nhập và gửi)
B3. Đặt lại dòng 3 hoặc dòng 1 trong cài đặt chung cho sạch là ok

sim ghép