HƯỚNG DẪN FIX PHÁT WIFI TRỰC TIẾP TRÊN IPHONE LOCK 2020

HƯỚNG DẪN FIX PHÁT WIFI TRỰC TIẾP TRÊN IPHONE LOCK 2020

Thứ năm, 05/03/2020 | 07:45 GMT+7 Tin công nghệ

ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ IPHONE LOCK GHÉP IMSI ( THỦ CÔNG ) MẠNG : #[email protected], #T-MOBILE, #XFINITY, #SPRINT, #STACFONE
SAU KHI GHÉP CÓ SÓNG BẠN VÀO :
Cài Đặt – Dữ Liệu Di Động – Hàng đầu VPN và hàng kế cuối VPN – Bạn gõ “v-internet” còn lại bỏ trống như Video là ok!
ưu điểm theo phương pháp này giúp giữ đúng nhà cugn cấp gốc nên sóng mạnh , khõe hơn bằng cách FIX ippc China hoặc Viettel
—-
« Sim ghép Uy Tín Tốt »