[ Hướng dẫn Fix Full AT&T Trên sim ghép H SIM PRO 2020 | VIP | NR | DB ]
VIDEO Test trên sim H Sim Pro 2020 nên trên iPhone bạn nhập:
B1 :
* GỌI đợi 30 giây sẽ hiện bảng nhập IMSI 3131301
* Vip | DB | NR thì bạn chọn dòng input IMSI nhập Mã 3131301
Nếu sau khi nhập xong thấy nhà cung cấp là “Carier” thì thành công.
Tới đây bạn đã #FIX #mynumber ( Số điện thoại của tôi )
Và Fix thêm Phắt WIFI ( #Personal #Hotspot)

B2 : Cài Đặt – Mạng dữ liệu Di Động
Dòng đầu Và dòng kế cuối VPN nhập: v-internet
Là Done
—-
« Sim ghép Uy Tín Tốt »