MỘT SỐ LỆNH VIẾT RIÊNG CHO H SIM PRO NEW 2020 ( V1.6 ) : VÌ SIM KHÔNG CÓ ÚNG DỤNG SIM ( *TEAM CÂU):

# : Reload ( kích hoạt lại sóng,4G).

* : Hiện Menu nhập imsi , GID , iccid

Nhập imsi 7 số bình thường ( không cần thêm 809 như v1.4 trước , Tiếp theo nhập GID 4 ký tự , mạng nào không đủ 4 ký tự thi thêm số 0 Nhập GID và phải đổi ngược lại
Vi du : GID cua sprint : A2 thi đổii thanh 2A , Sau do them 2 số 0 : 2A00
hoặc tải ảnh link dưới imsi và gid của Pro sim v1.7
—-
« Sim ghép Uy Tín Tốt »